dinsdag 13 april 2010

Geert Wilders en de diplomademocratie


Als u even de moeite neemt naar de PVV site te gaan en de lijst met kandidaten aanklikt dan kan een actuele theorie over de Nederlandse democratie worden gefalsifieerd. De politicologen Bovens en Wille hebben een theorie gepubliceerd die zij aanduiden met de term diplomademocratie. Zij proberen de opkomst van het populisme te verklaren met de redenering dat er een groeiende afstand bestaat tussen de politieke elites die hebben gestudeerd en een ander deel van de bevolking die dit niet heeft gedaan. De ene groep profiteert van de globalisering van de economie en is kosmopolitisch, de andere heeft last van de globalisering en is gericht op het lokale.

De theorie van de diplomademocratie kan bijna niet kloppen. De politieke elites hebben altijd een betere opleiding gehad dan de gemiddelde kiezer. Zelfs enkele Kamerleden zonder opleiding waren in het verleden meestal briljante autodidacten. Alleen zijn er perioden in de politiek dat de geletterde politieke elites zich de noden van de bevolking  meer aantrekken dan andere perioden. Het kan ook zo zijn dat een nieuwe hoog opgeleide elite zich kandideert omdat zij hun opvattingen niet vertegenwoordigd zien in de politiek.

De these van de diplomademocratie kan bijna niet waar zijn omdat bestudering van de kandidatenlijst van de PVV leert dat de meeste kandidaat Kamerleden van de PVV een hoge opleiding hebben genoten, enkele uitzonderingen daargelaten. Waarom zouden potentiĆ«le PVV kiezers (lokalen zonder goede opleiding) op een lijst met kandidaten stemmen waarvan het merendeel een hoge opleiding heeft gevolgd en waarvan ook enkelen interesse hebben in de internationale politiek?  

Verschillende zaken vallen op bij de PVV kandidatenlijst. In de eerste plaats staan er vele juristen op de lijst, terwijl die beroepsgroep bij de andere politieke partijen bijna is uitgestorven. Daarnaast staan er zelfstandige ondernemers op de lijst die bij de andere partijen nauwelijks voorkomen. Tenslotte staan er ook medewerkers van ministeries, legerofficieren en vertegenwoordigers van professionals - onderwijzers en verpleegkundigen – op de lijst.

De verbazing over het grote aantal hoogopgeleiden op de lijst van Geert wordt waarschijnlijk in de hand gewerkt door twee verkeerde veronderstellingen die door politieke tegenstanders worden gebruikt. De eerste veronderstelling luidt dat de aanhang van de PVV bestaat uit gefrustreerde blanke mannen zonder opleiding.  De tweede veronderstelling luidt dat de kandidaten van de PVV wel op deze achterban zonder educatie zullen lijken. De lijst van vijftig toont het tegendeel aan, het merendeel van de PVV kandidaten heeft een goede opleiding en komt ook voor het predicaat kosmopolitisch in aanmerking.

De kandidatenlijst van de PVV leidt bij mij tot de conclusie dat vooral beroepsgroepen die zich niet vertegenwoordigd voelen zich hebben gekandideerd of door Geert zijn geselecteerd. De PVV kiezers gaan stemmen op een lijst met gediplomeerde kandidaten, die hen meer serieus nemen dan de zittende gestudeerde klasse.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten