Personalia

Jouke de Vries (1960) is voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De RUG is een ambitieuze internationale research-universiteit, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland. De universiteit creëert en deelt kennis via onderzoek, onderwijs en wetenschapsbeoefening op hoog niveau. De RUG heeft een academische traditie die teruggaat tot 1614 en kent een rijk verleden. Hierdoor is de universiteit uitgegroeid tot een academische gemeenschap met een sterk besef van lokale en maatschappelijke verbondenheid en een cultuur van innovatief onderwijs en onderzoek

Tot oktober 2018 was De Vries decaan van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân (RUG/CF). RUG/Campus Fryslân is een facultaire organisatie in opbouw. RUG/CF moet uitgroeien tot een volwaardige universitaire vestiging van de RUG in Leeuwarden met nieuwe masteropleidingen, een Bachelor College en een onderzoeks- en valorisatieagenda die past binnen de prioriteiten van de regio. Daarnaast was De Vries hoogleraar Governance and Public Policy aan de RUG.

Tot mei 2015 was De Vries hoogleraar Bestuurskunde en decaan van de Universiteit Leiden- Campus Den Haag. 
De Vries studeerde Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Grondpolitiek en kabinetscrises. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en tot wetenschappelijk directeur van de Campus Den Haag, de tweede vestiging van de Universiteit Leiden.In de 15 jaar in Leiden heeft De Vries Campus Den Haag weten uit te bouwen tot een volwaardige faculteit met vele bachelor- en masteropleidingen en commercieel onderwijs voor professionals. Hij is de founding father van het Leiden University College The Hague. Ook zijn er onderzoeksprogramma’s ontwikkeld die deel uitmaken van de graduate school van de Campus Den Haag.

Het onderzoek van De Vries zelf richt zich op politiek en bestuur en meer specifiek op besluitvormingsprocessen, coalitie onderhandelingen en beleidsveranderingen. Zo publiceerde hij Politiek-bestuurlijk Management (1995), Paars en de Managementstaat (2002), Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek (2005), Rijdende treinen en gepasseerde stations (2009) en Gepland toeval. Hoe Balkenende in het CDA aan de macht kwam (2010).
Internationaal heeft hij veel gepubliceerd over begrotingspolitiek. Met John Wanna en Lotte Jensen redigeerde hij twee bundels die verschenen bij Edward Elgar:  Controlling Public Expenditure en The reality of budgetary reforms in OECD countries. In 2014 verschijnt onder redactie van John Wanna, Evert Lindquist en Jouke de Vries een analyse van de internationale financiële crisis en de gevolgen daarvan voor begrotingsprocessen in diverse OECD-landen. Met Kevin Theakston redigeerde hij de bundel Formers Leaders in Modern Democracies. Political Sunsets (Palgrave/Macmillan).  


Naast het werk in onderwijs, onderzoek en bestuur aan de Campus Den Haag is De Vries bestuurlijk actief. Hij was in 2006 vicevoorzitter van de Nationale Conventie (de adviescommissie die in opdracht van het kabinet de kloof tussen burger en politiek onderzocht), was lid van de commissie die de Q-koorts onderzocht,  lid van de commissie Schoon Schip van de provincie Noord-Holland en lid van de commissie Van Aartsen (de eerste overheid). Ook onderzocht hij in de commissie Hoekstra de Wet Veiligheidsregio’s. In  november 2013 werd hij door de gemeenteraad van Leeuwarden benoemd tot informateur voor de collegevorming van de gemeente Leeuwarden.
Hij publiceert regelmatig in de Staatscourant en Trouw. Ook is hij regelmatig als analist te gast op de radio en in diverse tv-programma’s.


De Vries is getrouwd en heeft twee kinderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten