zondag 15 augustus 2010

Een missie voor Paars +

Is er een missie te formuleren voor Paars+? Dat zou de onderhandelingen tussen de VVD, de PvdA, D66 en GroenLinks kunnen helpen. De missie van Paars+ zal rekening moeten houden met belangrijke uitgangspunten van de afzonderlijke politieke partijen. Het eerste paarse kabinet kwam in 1994 tot stand omdat het CDA sterk had verloren (-20). De PvdA verloor eveneens fors (12 zetels), maar bleef de grootste partij en kon daarom het initiatief houden.

De sleutel tot het paarse kabinet lag destijds echter bij D66. Deze sociaal liberale partij was in elke denkbare coalitie nodig waardoor Van Mierlo Paars kon afdwingen. Van Mierlo wilde niet met het CDA, hij noemde het CDA het grote insect in de Nederlandse politiek.

Als Paars+ tot stand komt dan is een belangrijke drijfveer van deze coalitie dat de PVV van Wilders niet tot de macht wordt toegelaten. Daarnaast zou het handig zijn als Paars+ een begin van een missie zou kunnen formuleren. Daarbij zullen de partijen van hun eigen programma’s uitgaan. Er bestaan daarbij mogelijkheden tot uitruil en compromissen.

De VVD zal blijven vasthouden aan de kracht van de markteconomie en zal vergaande sanering van de openbare financiën voorstaan. Het programma zal gericht blijven op debureaucratisering en deregulering om innovatieve ondernemers ruim baan te geven. De klassieke liberalen staan daarbij een kleine en sterke staat voor.

De PvdA is sinds de Den Uyllezing opgeschoven naar links. Cohen is kritisch over het neoliberalisme en richt zijn pijlen op de ongebreidelde werking van de wereldwijde markteconomie. De PvdA wil ook bezuinigen maar het tempo ligt minder hoog. De zwakkeren dienen beschermd te worden.

D66 heeft aangegeven dat de partij veel waarde hecht aan investeringen in het onderwijs. Daarnaast blijven zij aanhangers van verbeteringen in de representatieve democratie. GroenLinks tenslotte zet in op gezonde overheidsfinanciën en op een duurzame economie.

De missie van Paars+ kan gevonden worden in de volgende elementen: (1) een innovatieve en duurzame markteconomie, (2) met een kleine en sterke staat en (3) een ontketende burger. Dat kan het begin van een missie zijn die bij de betrokken partijen energie vrijmaakt om aan de slag te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten