donderdag 15 september 2011

Een academisch klimaat in Leeuwarden

Lezing in het kader van het stadsdebat georganiseerd op in de Kanselarij te Leeuwarden op donderdag 15 september 2011.
 


De organisatoren van dit stadsdebat hebben mij gevraagd iets te zeggen over een academisch klimaat in Leeuwarden. Dit in verband met de ontwikkeling van de University Campus Fryslan (UCF). 

Ik zal eerst moeten legitimeren waarom ik voor deze lezing ben gevraagd. De eerste reden is dat de organisatoren mij hebben gevraagd omdat ik als decaan van de Campus Den Haag ervaringen heb opgedaan met de opbouw van een universitaire vestiging in een stad waar geen universiteit was en waar ook gewerkt wordt aan een academisch klimaat. De tweede reden is dat ik lid ben van de Raad van Toezicht van de University Campus Fryslan.

Ik zal eerst moeten legitimeren waarom ik voor deze lezing ben gevraagd. De eerste reden is dat de organisatoren mij hebben gevraagd omdat  ik als decaan van de Campus Den Haag ervaringen heb opgedaan met de opbouw van een universitaire vestiging in een stad waar geen universiteit was en waar ook gewerkt wordt aan een academisch klimaat. De tweede reden is dat ik lid ben van de Raad van Toezicht van de University Campus Fryslan.  Ik definieer academisch klimaat als volgt: De intellectuele en de fysieke infrastructuur die het beoefenen van wetenschap op het hoogste niveau mogelijk maakt. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil er sprake zijn van een academisch klimaat: 

Voorwaarden:

1.     Goede en enthousiaste wetenschappers

2.     Gemotiveerde studenten

3.     Een centraal academiegebouw, bijvoorbeeld de Kanselarij

4.     Studentenhuisvesting en woningen voor wetenschappers

5.     Aanwezigheid van een bibliotheek (e-library)

6.     Het stimuleren van debat en discussies

7.     Internationale uitwisseling van kennis

8.     Culturele activiteiten (literatuur en beeldende kunst)

9.     Sportfaciliteiten en activiteiten

10.   Gezamenlijke introductieweek

11.   Goedkope restaurants

De UCF  kan het academisch klimaat in Leeuwarden bevorderen. UCF is een netwerkuniversiteit waarin hogescholen, kennisinstellingen, universiteiten en het bedrijfsleven samenwerken. UCF heeft goud in handen met de hotspot benadering: duurzame energie, water, meertaligheid, toerisme, groene life sciences. Hotspots zijn plekken in het heelal waar de energie naar toetrekt: plekken waar het gebeurt. De hotspot benadering past in de ideeën van staatssecretaris Zijlstra en minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovaties (ELI). Zij passen ook bij de Europese agenda voor onderzoek. UCF start met een graduate school waarin een onderzoekschool wordt gestart, waarin masterprogramma’s worden ondergebracht en phd. onderzoek zal plaatsvinden. Als deze klus geklaard is kan er gedacht worden aan brede bachelors of een university college met een “liberal arts and sciences” programma. 

Wat mij wel opvalt is dat besluitvormingsprocessen in Friesland erg lang duren. Besluitvormingsprocessen kennen momenten van ontdooiing waarin iedereen meepraat, maar zo nu en dan moet er sprake zijn van een bevriezingsmoment. Een moment waarop er een besluit kan worden genomen. 
 
Friesland moet naar mijn mening tempo maken met de ontwikkeling van de University Campus Fryslan. De hoogleraar bestuurder prof. Zwarts verdient alle steun. Friesland moet de boot niet missen.  De provincie en de gemeente kunnen natuurlijk niet aan alle bovenstaande voorwaarden voor een academisch klimaat voldoen. Er dienen prioriteiten te worden gesteld. Naar mijn mening moeten het academiegebouw (De Kanselarij) en studentenhuisvesting als eersten worden aangepakt.

1 opmerking:

  1. Slot Machines And Casino Games - JTM Hub
    If you are new 동두천 출장샵 to 충주 출장마사지 gambling and prefer live casino games, then you 포천 출장마사지 will be in luck. We have the latest 보령 출장마사지 slots games from 인천광역 출장안마 our casino,

    BeantwoordenVerwijderen